Õpiampsud suveks

 

Kui tahtmist sel suvel muude asjade kõrval ka üht-teist õppida, siis saad sellest postitusest minu äraproovitud soovitusi. Nii õpid ennast paremini tundma, su elu on põnevam, sa oled avatum ja tuled muutustega paremini toime.

 1. Esmalt on ehk hea meelde tuletada, et viska peast kõik ettekäänded, miks sa ei saa iseseivat õppimist alustada. Tee lihtsalt algust. Tulemusi märkad juba kuu aja pärast: sul on rohkem enesekindlust ja kindlasti paraneb ka mälu. Sea sisse õpipäevik, kuhu kirjutad üles olulisemad mõtted ja info.
 2. Digiõpe on järjest loomulikum aja sisustamise viis ning kevadine eriolukord soosis kvaliteetsete õppematerjalide loomist ning kättesaadavaks tegemist. Rikkalik valik kursuseid ning lühemaid ampse on Udemys, Courseras, EDXiss, Eesti ülikoolide ja kutsekoolide digihoidlates ja näiteks võõrkeelt on tore õppida Duolingos. Loe enne hoolikalt kursuse sisu läbi ja kui vaja, küsi infot juurde.
 3. Omal käel õppimine või uue oskuse omandamine ei sõltu ajast ega kohast. Kanna mõningaid õppematerjale alati kaasas. Siis on ka ootepausidel uus tähendus ning järjekorras seismine võib hoopis muutuda kvaliteetajaks. Vali õppematerjalid oma õpistiili järgi: visuaalsed, audiofailid, tekst vms.
 4. Kui hakkad õppima midagi täiesti uut, siis võib terminoloogia sind alguses ära ehmatada. Aga ära jäta asja kergekäeliselt pooleli. Loe vastava valdkonna ajakirju ja blogisid – seal on veidi lihtsam keelekasutus. Ei tasu alahinnata ka erialafoorumeid, sest neis on üldiselt sisukas arutelu. Liitu näiteks sotsiaalmeedias valdkonnagrupiga – asjalikke lihtsaid mõttevahetusi on tore lugeda. Lisaks teadmistele leiad nii ka mõttekaaslasi ja mentoreid.
 5. Algata julgelt vestlusi ekspertidega. Nii saad väärtuslikke kontakte ning arendad oma suhtlemisoskust. Küsi julgesti tagasisidet, sest aus konstruktiivne kriitika arendab. Kui oled harjunud pigem ise andma tagasisidet ning juhendama kolleege, siis häälesta end nii, et igasugune tagasiside on justkui väärtuslik kingitus.
 6. Kindlasti oled kursis, kuidas rööprähklemine mõjub tulemuslikkusele. See vähendab nimelt produktiivsust kuni 50%. Kui me pole täielikult ühele asjale keskendunud, on keeruline tegevust päriselt nautida.
 7. Kui sul on esialgu raske õppimisdistsipliini hoida, siis õpi samas kohas ja kindlal kellaajal. Sea sisse kindel rütm. Kui tekib juba kahepäevane paus, siis võib su õhin raugeda. Sa õpid selle pärast, et tahad, mitte et pead. Omal käel õppides saad teadmisi-oskusi omandada enda jaoks sobivas tempos ning õppevideoid, taskuhäälinguid saab aeglustada või kuulata kasvõi mitu korda järjest.
 8. Eks me kõik oleme kogenud millegi uue õppimisel ning selle ellu rakendamisel õnnetunnet, mis põhineb hakkamasaamisel ja eduelamusel. Seda ei anna võrreldagi asjatu surfamise ning küberlogelemisega.
 9. Kui valid iseseisvaks õppeks mõne digikursuse, siis ära võistle kaaslastega, kuna see võib pärssida su sisemist motivatsiooni ja vähendada naudingut. Sea endale ise verstapostid ning premeeri ennast nendeni jõudmisel. Kui oled kiirem ja edukam, sea endale julgesti uued eesmärgid, sest õpitahe on kõrgem siis, kui materjal on mõõdukalt keeruline.
 10. Juht saab olla elukestvas õppes eeskujuks ning olla oma töötajatele mentoriks. Kui tunned kolleegide õppimise vastu siirast huvi, siis pälvid nende suurema lugupidamise ja usalduse, kuna mentorkohtumistel räägitud lood jäävad nende seinte vahele. Lase õppimisteemalisel mentorkohtumisel rääkida ennekõike kolleegil. Keskendu tema kuulamisele ning peegelda tagasi mõjusaid mõtteid, tee vahekokkuvõtteid ning tunnusta teda.
 11. Mentorlus on üks töötajate otsese arendamise viise. Koolituste, töötubade, loengute korraldamisel on fookus suuresti organisatsiooni arendamisel. Kui kolleeg ütleb mentorkohtumisel, et sooviks ennast arendada sellises valdkonnas, mis pole otseselt seotud tööülesannete või ettevõtte visiooni ja arengukavaga, siis tunnusta teda ka selle valiku eest. Mõelge koos läbi ka tööalased arenguvõimalused ja -plaanid või valdkonna süvaõppe võimalused.

Eestis valitakse iga sügis täiskasvanud õppija nädalal õppijasõbralik tööandja. Eelmisel aastal sai selle tiitli Circle K ning eripreemia omistati Ericsson Eesti AS-le.

 

Artikkel ilmus 2020. a juulikuu Directoris.