Suhtluspõhised õppemeetodid

Foto: Unsplash

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.

Suhtlemisoskust arendavate õppemeetodite koolituse õpiväljundid:

Õppija

  1. kasutab tunni eri faasides suhtlusoskust arendavaid õppimisvõtteid
  2. loob suhtlusoskust arendavaid ülesandeid
  3. valib sobivad suhtluspõhised õppemeetodid paaris- ja rühmatööks

Koolituspäeval tehakse läbi

  1. valik “jääsulatajaid” ehk tutvumis- ja tunniks häälestamise võtted
  2. suhtlemist ning kriitilist mõtlemist arendavaid võtted – ajurünnaku eri vormid, väitlus- ja rühmatöö võtted
  3. valik lõbusaid ja loovaid diskussioonivõtteid
  4. võtted, kuidas tundi lõpetada ning saada edasiviivat tagasisidet

Paljud suhtluspõhised töövõtted proovitakse koolituspäeval läbi. Igaüks lahkub tosina metoodikavõttega, mida saab juba järgmises tunnis kasutada.

Koolituspäeva maht 6 akadeemilist tundi.

Koolituse hind on  1345 eurot (sisaldab lektoritasu, õppematerjale, transpordikulu).

Küsige julgesti oma kooli jaoks pakkumist e-postil kaire.viil@gmail.com või tel 510 1083