Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?

women using laptop

Foto: Unsplash

Inimese töörahulolu sõltub paljuski tema mõttemustritest.  Koolitusel õpitakse võtteid, kuidas enda ja kolleegide töömotivatsiooni tõsta ning hoida. Koolituspäeval tehakse palju harjutusi, mis aitavad õppida tundma oma motivatsiooni allikaid ning muuta kinnistunud hoiakuid.

Koolituspäeva teemad:

 1. Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad.
 2. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha?
 3. Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet?
 4. Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks?

 

Koolituse  õpiväljundid

 

Osaleja

 1. tunneb ja eristab motivatsiooniliike, häälestab end tööks õigesti.
 2. püstitab motiveerivaid vahe- ja lõppeesmärke.
 3. annab kaaslasele motiveerivat ausat tagasisidet
 4. oskab muuta oma (töö)päevad tulemuslikumaks ning tähenduslikuks.

 

Koolituspäeva pikkus on 5 akadeemilist tundi. Koolituspäeval kasutatakse

 1. suhtluspõhiseid miniloenguid
 2. individuaalseid mõtisklusülesandeid
 3. rühmaarutlusi
 4. aktiivõppevõtteid

Koolituspäeva hind 689 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Küsige julgesti oma töötajatele koolituspakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.