Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted

Foto: Unsplash

Hando Runnel kirjutas 1981. a luuletuse “Mõtelda on mõnus”. Mõjusaid rahulikke õpetamisvõtteid saab kasutada igas tunni etapis. Õppijad mäletavad neid meetodeid ning tunnist saadud emotsioone kaua. Teeme koolituspäeval kõik õpitud meetodid läbi.

 

Koolituspäeva teemad:

 

 1. Tunniks häälestamise võtted.
 2. Õppijate kaasamise meetodid.
 3. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine.
 4. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid.
 5. Edasiviiva tagasiside andmine.

 

Koolituse õpiväljundid:

Õppija

 1. planeerib õppetöösse süvamõtlemist arendavaid ülesandeid
 2. kasutab õpetamisel mõjusaid küsimusi ja positiivset keelt
 3. annab õppijatele ja kolleegidele hinnanguvaba neutraalset tagasisidet.

 

Koolituspäeva pikkus on 7  akadeemilist tundi.

Koolituspäeval kasutatakse

 1. suhtluspõhiseid miniloenguid
 2. individuaalseid mõtisklusülesandeid
 3. rühmatööd
 4. aktiivõppevõtteid

Koolituse hind  – 789 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Küsige oma töötajate jaoks pakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.