Piltide ja ajakirjade kasutamine õpetamisel

magazines on rack

Foto: Unsplash

Enamik inimestest on visuaalse õpistiiliga. Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna ning Eestis mitmekülgsed laste- ja noorteajakirjad. Kuidas pilte, fotosid ning ajakirju õpetamisel tõhusalt ära kasutada? Õpime ja katsetame koolituspäeval, kuidas ajakirjade ja piltide abil arendada laste loovust, suhtlusoskust, mõtlemis- ja analüüsioskust.

 Koolituse õpiväljundid:

Õppija

  1. kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega;
  2. arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine;
  3. kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm.

Koolituspäeva pikkus on viis akadeemilist tundi.

Koolituspäeva näidiskava: (võib alustada ka varem või hiljem)

10.00-12.00 Piltide, fotode, metafoorikaartide kasutamise võtted koos liikumisülesannetega

12.00-12.30 energiapaus (võib ka 45 min)

12.30-14.30 Õpetamisvõtted ajakirja esikaanega, sisukorraga, lugudega. Valik loovust arendavaid kaasavaid töövõtteid.

Õppemeetodid on rühmaharjutused, paaristöö, liikumisülesanded, individuaalsed mõtisklusülesanded, suhtluspõhised miniloengud. Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Koolituspäeva hind on 1095 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid-jaotmaterjale).

Olen valmis tegema koolituspäeva ka mõnes toredas Eestimaa seminaripaigas.

Võtke julgesti ühendust telefonil 510 1083 või e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee

Koolitaja Kaire Viil on 7. taseme täiskasvanute koolitaja ja coach. 2018. a sain aasta koolitaja tiitli. Olen veendunud, et iga õppija on väärtuslik, andekas ja võrdne mõtlemispartner. Aitame õpilastel seda potentsiaali endas avastada ja ellu viia.

Koolitusel osalenud õpetajate tagasiside:

“Olen tähele pannud, et kasutan pilte oma töös juba praegu efektiivsemalt ja õppijatel on ka lõbusam.” Enelin Väisinen

“Suur aitäh huvitava koolituse eest. Sain uusi vahvaid näiteid, kuidas pilte ja ajakirju keeleõppes kasutada. Arvan, et need on head vahepalad, et tundi huvitavamaks muuta just hetkedel, kui õpilase tähelepanu hakkab hajuma. Samas saab neid ka teema arendusse kenasti sisse põimida, nt jutustamisülesandeid.” Mailis Sütiste-Gnannt, eesti keele õpetaja Prantsusmaal