Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks

magazines on rack

Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Pilte saab kasutada igas tunni etapis. Koolitusel õpitakse paarkümmend piltide kasutamise töövõtet nii rühmatööks kui individuaalseks õppimiseks.

Igas ajakirjas on palju pilte, fotosid ning põnevaid eri pikkusega tekste. Uurime ja katsetame, kuidas ajakirjade esikaane, pealkirjade, sisukorra, fotode, lühitekstidega saab tõhusalt ja lõbusalt õppida. Paljud koolitusel õpitud metoodikavõtted proovitakse kohapeal läbi, et veenduda nende lihtsuses ja sobivuses.

 

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse läbinu

 

  1. kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega;
  2. arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine;
  3. kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm.

Koolituspäeva pikkus on 5 akadeemilist tundi.

Koolituspäeval kasutatakse

  1. suhtluspõhiseid miniloenguid
  2. individuaalseid mõtisklusülesandeid
  3. paaristööd
  4. aktiivõppevõtteid

 

Koolitusel osalenud õpetajate tagasiside:

“Olen tähele pannud, et kasutan pilte oma töös juba praegu efektiivsemalt ja õppijatel on ka lõbusam.” Enelin Väisinen

“Suur aitäh huvitava koolituse eest. Sain uusi vahvaid näiteid, kuidas pilte ja ajakirju keeleõppes kasutada. Arvan, et need on head vahepalad, et tundi huvitavamaks muuta just hetkedel, kui õpilase tähelepanu hakkab hajuma. Samas saab neid ka teema arendusse kenasti sisse põimida, nt jutustamisülesandeid.” Mailis Sütiste-Gnannt, eesti keele õpetaja Prantsusmaal

Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu).

Küsige julgesti koolituspakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.