Mentolus ja mentoriroskused

 

Kahepäevane koolitus „Tõhusad mentoroskused“

Mentorlus on arengupartnerlus ehk toetav suhe kogenud ja väiksema kogemusega töötaja vahel. Koostöö, mis aitab avada töötaja potentsiaali – inspireerib ja toetab teda tööalaste ning isiklike eesmärkide saavutamisel. Mentori rolliks on julgustada ja toetada  oma kogemuste ning teadmistega kolleegi, praktikanti või õppijat.

Mentorluse eesmärgid:

 • Arendada juhendamisoskusi ja tõsta kolleegide vahelise arengu toetamise kvaliteeti
 • Toetada uue töötaja sisseelamist
 • Tagada sisemine järelkasv
 • Ühtlustada organisatsioonikultuuri
 • Suurendada töötajate pühendumist ja omavahelist usaldust

 

Koolituse teemad ja kava

Esimene päev (7 akad tundi)

 1. Mentorluse ja õpetamise erinevus ning ühisosa. Eesmärgistamise tehnikad. Väärtuste ratta harjutus.
 2. Koosloome mudel (Co-active mudel). Süvakuulamise oskuse arendamise praktikum.
 3. Mentorluskohtumiste situatsiooniülesanded: mentor-mentee-vaatleja.

Teine päev (7 akad tundi), võiks toimuda 3-4 nädala pärast

 1. Mõjusate küsimuste esitamise tehnika mentorkohtumistel. Valik süvamõtlemist ja analüüsioskust arendavaid õpevõtteid.
 2. Innustava tagasisidestamise tehnikad. Endale kui mentorile tagasiside saamise võtted.
 3. Elluviimise GROW-mudel – siin saab käsitleda ja meenutada ka kooli arengukava.

Õppemeetodid on rühmaharjutused, mõtisklusülesanded, suhtluspõhised miniloengud, loovmeetodid. Olen valmis tegema koolituspäeva teemades ka väikeseid muudatusi vastavalt teie organisatsiooni väärtustele või vajadustele.

Koolitaja Kaire Viil on Eesti Mentorite Koja liige, juhtimiscoach ja 7. taseme täiskasvanute koolitaja. 2018. a sain aasta koolitaja tiitli.

Küsi julgesti pakkumist meili teel või helista mulle.

Tel 510 1083

kaire.viil@gmail.com