Tõhus ajakasutus

 

Tehnoloogiat arendatakse selleks, et inimestele jääks rohkem kvaliteetset vaba aega. Kas see on päriselus alati nii?

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusakt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha nädala- või kuuplaan?

Koolituspäeval õpitakse võtma fookusesse olulised tulutoovad tegevused. Uurime erinevaid igaühele jõukohaseid  aja- ja tegevuste planeerimise tehnikaid. Koolituspäeval õpitut hakkad kindlasti juba sama päeva õhtul ja edaspidi kasutama. Peale koolituspäeva jõuate sama ajaga rohkem ning nädalal on selgemad sihid. Teil hakkab olema rohkem aega tervisespordiks, hobiga tegelemiseks, loominguks, lugemiseks jne.

Koolituspäeva eesmärgid:

  1. õppida eristama olulisi tulutoovaid tegevusi vähemtähtsatest
  2. õppida keskendumistehnikaid, et tulla toime igapäevaste ajaröövlitega
  3. õppida ajaplaneerimise võtteid
  4. saavutada kontroll oma kalendri ja nutiseadme üle, mitte vastupidi.

Ajaplaneerimise koolitus on kasulik igale inimesele. Oma aega peavad mõistlikult ning produktiivselt kasutama õppurid, tööl käivad inimesed, vabakutselisd ja pensionärid.

Koolituspäeva pikkus on 5 akadeemilist tundi. Koolituspäeval kasutatakse

  1. suhtluspõhiseid miniloenguid
  2. individuaalseid mõtisklusülesandeid
  3. paaristööd
  4. aktiivõppevõtteid

Koolituse hind on 422 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid). Grupi suurus kuni 16 inimest.

Küsige julgesti oma töötajatele koolituspakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.