Tõhus ajakasutus “Võta aega”

Foto: Unsplash

 

Tehnoloogiat arendatakse selleks, et inimestele jääks rohkem kvaliteetset vaba aega. Kas see on päriselus alati nii?

Lõpetamata tegevused tuletavad end pidevalt meelde ja tulemusteta päev rikub meelerahu. Kuidas oma päeva- ja nädalategevusi tõhusalt planeerida ja korraldada? Kas mõttekam on teha päeva- või nädalaplaan? Kuidas tulla kodukontoris toime, kui töö- ja eraelu piir kipub hägustuma?

Koolituspäeval õpitakse võtma fookusesse olulised tulutoovad tegevused. Uurime erinevaid igaühele jõukohaseid  ajaplaneerimise ja eesmärgistamise tehnikaid. Koolituspäeval õpitut hakkad kindlasti juba sama päeva õhtul ja edaspidi kasutama. Peale koolituspäeva jõuate sama ajaga rohkem ning nädalal on selgemad sihidTeil hakkab olema rohkem aega tervisespordiks, hobiga tegelemiseks, loominguks, lugemiseks jne.

Koolituse eesmärk/lühikirjeldus:

Õppija tunneb ja kasutab erinevaid keskendumise, eesmärgistamise  ja ajaplaneerimise tehnikaid. Osaleja hakkab õpitut juba samal päeval kasutama.

Õpiväljundid

Õppija

  1. analüüsib oma ajakasutust ning päeva- ja nädalakava
  2. kasutab erinevaid keskendumis- ja ajaplaneerimise tehnikaid
  3. prioritiseerib päeva-, nädala- ja ootamatuid ülesandeid

Koolituse teemad

  1. Keskendumise kunst. Keskendumise võtted. Süvatöö tegemine ja Pomodoro tehnika.
  2. Suured või väikesed eesmärgid? Kui palju ülesandeid võiks päeva ja nädalasse kavandada? Esmatähtsad ülesanded, toimetulek segajatega.
  3. Kellaajaline päevakava või tegevuste loetelu? To-do-listide eri variatsioonid. Eisenhoweri maatriks.

Kasutatavad õppemeetodid

  1. Õppimise eesmärgistamine. Rühmaarutlused ja suhtluspõhised miniloengud.
  2. Eneseanalüüsi ja refleksiooniülesanded iga teemaploki lõpus.
  3. Õppijatele mõjusate küsimuste esitamine ja coachivas stiilis arengu toetamise võtted.
  4. Kohtumise lõpus rahulik sujuv lõpuring ja tagasiside küsimine.

 

Koolitaja Kaire Viil on 7. taseme täiskasvanute koolitaja ja juhtimiscoach. Olen veendunud, et iga õppija on väärtuslik, andekas ja võrdne mõtlemispartner. Aitan koolitustel seda potentsiaali endas avastada ja ellu viia.

Koolituse hind 789 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, jaotmaterjale-õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest. Tulen hea meelega teie juurde ja teeme toreda koolituspäeva. Ajaplaneerimise koolitust saab teha ka veebis. Leiame teile sobivaima e-õppe lahenduse.

 

Küsige julgesti oma töötajatele koolituspakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.