Elukestva õppija põhioskused

person using MacBook Pro

 

Vanasõna “Inimene õpib kogu elu” kehtib nüüd ja tulevikus päriselt. Kellena sa töötad aastal 2035? Tõenäoliselt pole seda ametit veel olemas. Ütlus “Vanale koerale uusi trikke ei õpeta” ei pea paika. Praegu on sadu tasuta võimalusi omandada uued oskused kodunt väljumata. Miks on nii, et õpimotivatsioon on kõrge vaid esimesed neli nädalat? Kuidas õppematerjali valida, õpitahet hoida ning saada tulemuslikuks elukestvaks iseseisvaks või rühmas õppijaks?

Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks

 • milline õppija ma olen
 • milline on minu õpistiil
 • mis on minu liikumapanevaks jõuks

Koolitusel õpitut saab juba samal õhtul kasutada, õppimine on tõhusam ning tulemused kinnistuvad püsivamalt.

 

Koolituspäeva teemad:

 1. Õpimotivatsiooni liigid.
 2. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?
 3. Õppematerjali valik ja õpistiilid.
 4. Kuidas tulemuslikult õppida?

 

Koolituse õpiväljundid

Osaleja:

 1. püstitab lühi- ja pikaajalised õpieesmärgid ning viib need ellu
 2. valib sobivad õpistiilid
 3. planeerib aega ning loob tingimused süvaõppimiseks

 

Koolituspäeva pikkus on 5 akadeemilist tundi. Koolituspäeval kasutatakse

 1. suhtluspõhiseid miniloenguid
 2. individuaalseid mõtisklusülesandeid
 3. paaristööd
 4. aktiivõppevõtteid

Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

 

Küsige julgesti oma töötajatele või õppuritele koolituspakkumist e-postil kaire.viil@selgedsihid.ee või tel 510 1083.