Klientide tagasiside

Edasiliikumiseks on vaja, et keegi aitaks õigete (ja kohati raskete) küsimuste küsimisega. Veidi ebamugavate, aga mitte kunagi ebameeldivate küsimustega. Olid alati 100% mõttega kohal. Just seetõttu olid meie kohtumised alati põnevad mõttemaailma avardamise sessioonid. Nendel kohtumistel oli oluline roll, et jõuaksin oma tegemistega just siia, kus täna olen. Suur tänu, et aitasid mu enesekindlusele ja tegutsemisjulgusele ettevõtlusmaailmas kaasa! Riina Arund, liikumisnõustaja

Tänan Sind, Kaire, et olid nõus aitama mind arenguteel! Esimene mõte, mis mul seoses coachingusessioonidega meenub, on Sinu hinnanguvaba suhtumine. Hinnanguvaba hoiak viib teise minu jaoks olulise märksõna juurde – usaldusväärsus. Sain rääkida inimesega, kes ei anna kliendile otseselt nõu ega soovitusi, kuid mulle meeldis sessioonidel kuulata Sinu räägitud metafoorseid lugusid, mis aitasid tuua selgust. Nii said pealtnäha triviaalsed probleemid laiema tähenduse. Rääkisin probleemidest, mis minu jaoks olid hetkel „kuumad”. Tänu coachingusessioonil saadud taipamistele ja leitud lahendustele ei tulnud need järgmisel päeval enam meeldegi. Anne Kippar, arendusjuht

Minu jaoks andis coaching võimaluse jõuda oma mõtetes ja ideedes selgusele, need kõva häälega välja öelda ning võtta vastutus tegudele jõudmise eest. Mulle väga meeldis iga coachingu sessiooni alguses püstitada eesmärk ning tunni lõpuks jõuda sellele ka sammuke lähemale. Lisaks pakub coaching teinekord üllatusi- coach oskab esitada küsimusi, mis panevad probleeme ja olukordi nägema teistsuguse nurga alt ja jõudma ootamatute järeldusteni. Keit Kukk, jurist
Kohtumised Kairega olid alati oodatud! Meie koostöö oli kui rännak, kus igas jaamas ootas uus avastus. Kaire aitas mul näha ennast TEISE pilguga, avastada kasutamata potentsiaali, leida usk iseendasse. Ja mis peamine – jõudsin enesearengus järgmise verstapostini ja TEAN, kus suunas tahan edasi liikuda. Silmaringi avardav, inspireeriv kogemus. Olga Kask
Coach Kaire sattus minu eluteele just sellisel ajal, kui muutused pidid tulema, aga kindlat sihti ja julgust nende tegemiseks ei olnud. Alustades ei osanud ma ilmselt unistadagi, kuhu see kohtumiste seeria mind välja võib viia. Kaire on väga oskuslik, austav ja suurepäraste oskustega coach, kes oma teadmistega suudab teotahte, tegutsemistuhina ja unistuste poole pürgimise Sinust välja tuua. Mitte kunagi liiati pealtükkiv, ei iialgi arvustav ega halvustav, vaid alati toetav, innustav ja julgustav! Meil oli kokku 6 kohtumist ja minu elu esimese kohtumise ajal oli sootuks teistsugusem kui viimase ajal ja seda kõike tänu tõukele, mida iga sessioon minule andis. Olen väga tänulik, et Kaire minu ellu tuli ja soovitan teda coachina igaühele, kel võib-olla siht silme eest kadunud ja eneseusku napib!