Kas Confuciuse tsitaat “Vali töö, mis sulle meeldib, ja sa ei pea enam päevagi tööd tegema” kehtib?

Cal Newporti raamat So Good They Can’t Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love räägib, milliste kriteeriumite järgi valida eriala, töökohta või uut elukutset. Miks aastakümneid mantrana korratud soovitus “Vali selline töö või eriala, mis sulle meeldib” ei ole hea mõte. Soovitan Cal Newporti kirjutatud tööelu, enesearengu ja motivatsiooni tõstmise raamatut lugeda igaühel, kellele läheb tööõnn korda ning peavad inimesi karjäärivalikul juhendama.

 

Pildi allikas: amazon.com

Karjäärinõustajad, enese- ja teisteabi raamatud ning -artklid on aastakümnete jooksul soovitanud järgida oma kirge ning valida eriala või töökoht selle järgi. Niisuguse mõtteviisiga on tööturule tulnud mitu põlvkonda, kuid tööjõuuuringute järgi pole rohkem kui 60% inimestest pühendunud ega rahul. Digiajastul on kutsumuse järgimise hoiak veidi muutunud, kuna enamik ei tea, mis on tema põhitegevus kümmekonna aasta pärast.

Cal Newport kirjutab oma raamatus, miks hobi ja kirg ei peaks elukutse ja töökoha valikul olema prioriteet. Ta ütleb, et inimene on õnnelikum siis, kui hobi jääb toredaks vaba aja tegevuseks, kuna inimene vajab vaheldust ning tööväline aeg võiks olla teistlaadsetele harrastustele. Kui inimene on suurema osa päevast hõivatud ühtemoodi tegevusega, võib peagi tekkida tüdimus ning rutiin. Valides ameti hobi järgi, võib kiiresti pettuda, kuna päris tööpäevad ei pruugi olla sellised, et tegeledki oma harrastusega. Ka hobi ei pruugi siis olla enam lemmikajaviide. Kui paljud saaksid olla elukutselised tantsijad, lugejad, sportlased, melomaanid? Lugeja võiks mõelda sellele, mida talle meeldib teha, ja valida erialaks või töökohaks hoopis midagi muud.

Kuidas siis leida tööelus kirge, kui eriala või amet pole esialgu võibolla nii põnev kui vabaaja tegevus? Cal Newport soovitab raamatu pealkirjas, et saa oma valdkonnas selliseks  tipptegijaks, et sind ei saa eirata. Autor kirjutab raamatus uurimusest, kus näiliselt kuivade ja rutiinsete ametite pidajad hakkasid pingutama ning püüdsid iga päev ülesandeid teha kasvõi ühe protsendi võrra paremini. Nii on võimalik väljuda mugavustsoonist ning end iga päeva lõpus tunnustada.

 

Seda võtet saab igaüks kasutada – teen täna veidi paremini kui eile ning igapäevane eduelamus tekitabki töövaldkonna suhtes kirge. Kompetentsus, õigesti ja hästi töötamine tõstab motivatsiooni ning enesekindlust. Iga inimene tahab olla professionaalne.  Sellise hoiakuga töötaja on harjunud iga päev leidma aega ning tahet millegi uue omandamiseks.

Autor soovitab tööotsijal, õppuril, spetsialistil oma mõttemustreid muuta. Selle asemel, et küsida “Mida see töökoht mulle pakub?” võiks juurelda “Mida mina saan organisatsioonile pakkuda?” Võta selleks mõtteharjutuseks aega ning pane kirja 15 mõtet, kuidas sina saad töökohale kasulik olla. Selline mõtteviis innustab pingutama ning eduelamusi saama. Tööõnn peitub paljuski väga headel oskustel. Valdkonna asjatundja on lugupeetud ning saab ise oma tegemisi kontrollida.

Autor soovitab enne kannapöörde tegemist, uue eriala valimist, lisatöö leidmist vajalikud oskused töö kõrvalt enne selgeks õppida ning end pidevalt täiendada. Soovitatakse õppida haruldasi oskusi, võtta ette järjest keerulisemaid ülesandeid. Vilumused tulevad harjutades, tagasisidet saades ning enda tegevust  analüüsides. Enesearengule on kasulik, kui töötad väga tugevas meeskonas ning võimekad inimesed innustavad pingutama ja sama tubli olema. Tippspetsialistidelt saad ka väärtuslikku tagasisidet. Paraku on paljud inimesed mugavustsoonis, väldivad proovikivisid ega koge seetõttu tööõnne ega eduelamusi. Kui tunned, et ülesanded on veidi keerulised, ebamugavad, siis need ongi parasjagu motiveerivad. Autor toob näite, et sportlastel ja muusikutel on teadmustöötajatest veidi lihtsam töötulemusi näha. Neil on karjäärikapitali kogumine motiveerivam – töö ja pingutuse tulemused on nähtavamad ja lihtsamini mõõdetavad.

 

 

Autor soovitab spetsialistidel oma teadmisi ja oskusi jagada – blogida, artikleid kirjutada, õpitubasid juhendada. Ka need tegevused kasvatavad karjäärikapitali, mõjukust, eneseteadlikkust ning aitavad saada oma valdkonna arvamusliidriks. Cal Newport kutsub üles end ja oma aega väärtustama. Pane tööpäeva tegevused kirja, et mõte ei hajuks ning vähemtähtsad mugavustsoonis olemise tegevused ei ahvatleks. Soeta endale kvaliteetsed töövahendid, kuna needki innustavad endast parimat andma.

Iga päev professionaalsemaks saamine, oluliste asjadega tegelemine, õhinapõhine eneseareng teevad inimese spetsialistiks, keda ei saa ignoreerida. Õigesti töötamine on olulisem kui südamelähedase töö leidmine. Töö ja hobi peaks autori arvates olema lahus. Inimene vajab vaheldust ning peale tähenduslikku tööpäeva on hea tegeleda harrastustega.