Avame kaardid!

Suurem osa õppijatest on visuaalid ning pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.  Pilte või metafoorikaarte saab kasutada igas koolituse faasis – häälestumisel, teemade kokkuvõtmisel või tunni lõpetamisel. Metafoorikaardid käivitavad õpetaja ja õpilaste fantasia. Isegi kui inimene ei ütle kõiki mõtteid välja, on ta neid tähele pannud ning võib nende juurde hiljem tagasi tulla ja lõpuni selgeks mõelda. Tunni alguse harjutus võib olla lihtsalt sõnastatud: “Milline kaart kujutab Sinu jaoks tänast teemat?” Tunni lõpus saab esitada samuti lühikese küsimuse: “Kuidas Sa end nüüd (selles teemas) tunned?” 

 

Metafoorikaartide harjutused toidavad inimeste enesekindlust

Õpilased on nentinud, et tänu metafoorikaardi harjutusele õppisid nad teineteist paremini tundma ning üllatusid, et muidu nii vaikne kaaslane kõneles särasilmil ning lennukate mõtetega. Nii saavad ka tagasihoidlikumad õpilased harjutada elus vajalikku avaliku esinemise oskust. Metafoorikaartide, piltide või fotodega oma väärtustest või hoiakutest kõnelemine on jõukohane igaühele – õppija tunneb end kompetentsena. Kaardiharjutus toetab ka õppijate autonoomiatunnet – igaüks otsustab, millise fantaasiapildi valib ja kuidas ta seda tõlgendab. Mängulised võtted meeldivad pea kõigile.

Coaching and Group Process Activity | Expresspack

 

Tagasiside õppijatelt

Metafoorikaardid võivad jätta toreda ühismälestuse tunnist ning õppijad nendivad, kui põnevad inimesed koos nendega on. Minu üliõpilased on andnud sel sügisel kaardiharjutuste kohta innustavat tagasisidet. Nad on öelnud, et valitud pilt käivitas mõtlemise ning andis suure auditooriumi ees esinemise julgust. Üliõpilastele olid metafoorikaardid ja ajakirjafotod tõeline avastus ning nad olid üllatunud, et õppimisele saab ka niiviisi läheneda. Esialgu pani mõne üliõpilase pildivalik kaaslasi imestama, kuid öeldi, et harjutus aitas leida põnevaid seoseid ning märgata ja tunnustada teistmoodi mõtteviise.

 

Metafoorikaartidega lahenduste otsimine

Metafoorikaarte saab kasutada ka rühmatöödes. Näiteks leitakse pildid, mis kujutavad eesmärgi poole liikumises olulisi verstaposte ning lisatakse need pildid, kus on lahendused, kuidas eesmärkide poole jõuda.

Rühm saab end analüüsida, kui valib pildi, mis kujutab nende olukorda praegu. Seejärel otsustatakse, millisel pildil on kujutatud soovitud tulevik ning valitakse kaardid või fotod, kuidas sinna jõuda.

Märkan, et metafoorikaardid või ajakirjafotod käivitavad inimeste loovuse ning sõnadega välja öeldud tunded korrastavad mõtlemist. Õppijad saavad enda välja öeldud ideedest eduelamuse ning kaardiharjutusega saab luua rühmas turvalise hinnanguvaba õpikeskkonna. Lõigake julgelt pilte ka ajakirjadest, nii saate toreda metoodikavõtte lausa tasuta.

 

 

Foto: Unsplash