Kuidas saab koolitaja hoida ja toetada õppijate motivatsiooni e-kursusel?

person holding ballpoint pen writing on notebook

Praegu on inimesed kodusemad ning tööle- ja tagasisõidu aja arvelt võiks tund aega päevas leida e-kursusel millegi uue õppimiseks. Kahjuks on juhendaja toeta e-kursuste poolelijätmine ja sealt väljalangevus väga kõrge. Väga palju oskusi saab õppida kodunt väljumata ning digikursus peaks olema kvaliteetne, õpikogukonna tunnet soodustav  e-tugi, mitte pelgalt videote ja PDF-failide ladu. Õppija vajab nii päris kui virtuaalses klassiruumis pidevat motiveerimist ja tunnustamist. E-kursuse roboti antud hinne ning trafaretne tagasiside ei ole personaalne. Kuidas saab juhendaja e-kursusel õppijate ning enda motivatsiooni hoida?

Kõigepealt peab koolitaja olema e-kursusel õppijatele nähtav. Ainult fotost ja nimest ei piisa. Miks mitte lisada ennast tutvustav lühivideo? Õppijad saavad hõlpsalt teha ka ennast tutvustava klipi ning edasi on juba lihtne teha videote põhjal e-kursusel sotsialiseerumise ülesandeid ning tekitada õpikogukond. Õppimine on sotsiaalne tegevus. koolitaja peaks oma virtuaalsesse klassiruumi iga päev sisse astuma, vastama õppijate küsimustele, tähelepanekutele ning tagasisidestama ülesanded võimalusel ühe tööpäeva jooksul.

person holding pencil near laptop computer

Endast lugu pidav koolitaja soovib kasutada head erialakeelt. Sellegipoolest võiks e-kursuse juhendid olla sõnastatud lihtsamas keeles. Kui inimene ei saa veebilehe tekstist aru, kaotab ta kiiresti huvi ning viivitab ülesannete avamise ja lahendamisega. Soovitan kursuse alguses sõnastada õppematerjalid lihtsamalt. Õppijate motivatsioon on kõrgem esimesed 4-5 nädalalt, seetõttu on paljud e-kursused või õpiobjektid just sellise mahuga. Esimese õppimiskuu jooksul ei tohiks õppijal tekkida aukartust liiga keeruliste ja mahukate õppematerjalide ees.

Inimese motivatsioon on kõrgem, kui ülesanne on parasjagu keeruline, nõuab veidi pingutust ja mugavustsoonist väljatulemist. Ka e-kursusel õppides on võimalik saavutada seisund, kus töötatakse oma vaimsete võimete piiril ning kogetakse eneseteostuse tunnet.

E-kursuse kavandamisel tuleks tähelepanu pöörata lihtsamatele ja kõrgematele õpitasanditele. Igal kursusel saab õppijaid suunata praktiliselt, kriitiliselt, loovalt, meeskondlikult mõtlema. Need õppimistasandid on kajastatud ka Finki taksonoomias. Täiskasvanud õppija väärtustab kõrgemalt neid õppematerjale ja ülesandeid, mida saab igapäevaelus kohe kasutada.

Allikas: vaniercollege.com

Videoloengute, klippide, testide lugemisfailide põhjal tuleks teha ülesandeid, kus saab lisaks reflekteerimisele ka õpitu üle arutleda. Nii jääb Edgar Dale´i õppimiskoonuse järgi meelde kuni 70% õpitust. E-kursusel saab andekamaid õppijaid rakendada ka abiõpetajana. Teiste õpetamine on väga tõhus materjali selgekssaamine. Nii saavad tugevamad õppijad end kursusel teostada ning eduelamust kogeda.

Kujutiste tulemus päringule dale learning pyramid

Allikas: vaniercollege.com

Kriitiline mõtlemine, millegi uue loomine, teiste arendamine ongi kõrgema taseme oskused. Ka selliseid ülesandeid saab õppijatele pakkuda jõukohaselt. Mahukad ja raskemad ülesanded saab tükeldada paraja pikkusega õpiampsudeks. Iga sooritatud ülesanne viib lähemale eesmärgini – kursuse lõpule. Pealegi ei suudeta monitorilt või nutiseadmest pikki tekste tõhusalt lugeda. Ülesande juurde võib panna ka lahendamiseks kuluva aja või mahu (minutid, leheküljed).

Õppija tähelepanu on ergas umbes kümme minutit. Ka e-kursusel tuleks selle aja möödudes tegevust vahetada ning ülesandeid mitmekesistada. Miks mitte anda õppeülesannete vahele ka näpunäiteid tõhusks õppimiseks või ideid puhkepausideks. Iga 45 minuti pikkuste õpiampsude järel võib kursusel soovitada liikumisharjutuse, vee joomise, aknast välja vaatamise pausi, et saada vaheldust ja energiat.

 

E-kursusel annab robot kiire tagasiside. Õppija ootab õhinaga ka lektori arvamust ja hinnangut. Kas tunnustust on kunagi liiga palju? Kiitke õppijaid hea töö eest julgesti. See innustab õppijat virtuaalsesse õpikeskkonda sisenedes esimesena just teie kursuse ülesandeid tegema ning endast parima andma. E-õpe ning sealt saadud tagasiside ja tunnustus võib inimesele mitmeks päevaks õnnetunde anda. Näiteks kui tõstate mõnda õppijat nimeliselt esile või tsiteerite nende põnevamaid ideid. See toidab õppijate motivatsiooni ning tehakse ja õpitakse rohkem, kui kursuse miinimumnõuded ette näevad.

Oskuslikult planeeritud e-õpe on tõhus ning ka e-kursuse kaaslased võivad õppijat toetada sama palju kui päris koolituskaaslased ja juhendajas. Hästi planeeritud e-kursus toetab ja arendab ka virtuaalse meeskonnatöö oskust.

Selle aasta kevad tõendab, et digiõpe võib vahel olla ainus väljapääs. Teeme seda läbimõeldult ning naudime e-õpet ja virtuaalset õpetamist. Virtuaalses klassiruumis avastame  ju iga päev midagi uut. Kes teisi õpetab, ei tohiks kunagi ise õppimist lõpetada.